Simulace velikosti nákladů na přidávání jazykových mutací internetové aplikace 2011

Model simuluje přidávání nových jazykových mutací internetové aplikace a její rozvoj (přidávání nových textů, videí a obrázků). Výsledkem simulace je přehled nákladů, které byly potřeba na přidání dané jazykové mutace. Model byl vytvořen v programu STELLA 8.0 společnosti Isee systems. Model lze spustit v programu Isee player, který lze získat zde: http://www.iseesystems.com/softwares/player/iseeplayer.aspx


Autor

Katedra inženýrské informatiky (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Download

Poslední verzi si můžete stáhnout zde.

Ukázky z aplikace


Obr. 1 - Schéma modelu


Obr. 2 - Výsledné grafy a možnosti nastavení simulace

Softwarový produkt je poskytován bez jakékoliv záruky. Autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty způsobené používáním tohoto softwarového produktu.


Copyright 2011