HanCA - Předpovídání Ceny Akcie 2010

HanCA umožňuje pomocí nastavitelné třívrstvé neuronové sítě předpovídat budoucí cenu akcie, růst/pokles ceny akcie, či změnu ceny akcie na libovolnou dobu dopředu. Jako vstupní hodnoty lze vložit libovolné množství historických cen a dalších hodnot, které mají vztah k predikované ceně. Součástí je i funkce usnadňující testování správného nastavení sítě a grafické prostředí pro snazší zadávání hodnot.


Autor

Katedra inženýrské informatiky (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Spoluautor programu Truss Design 2010, který je možno stáhnout zde

Download

Poslední verzi si můžete stáhnout zde.

Ukázky z aplikace


Obr. 1 - Hlavní menu programu HanCA umožňuje nastavení třívrstvé neuronové sítě


Obr. 2 - Výstup z programu HanCA v testovacím modu


Obr. 3 - Ukázka výsledku předpovídání sítě pomocí grafu (graf byl vytvořen pomocí OpenOffice.org)

Licence

Za softwarový produkt je považován pouze program obsažený v zip-archivu, který je k dispozici ke stažení na této webové stránce.

Kdokoliv, kdo použije tento softwarový produkt, stává se jeho uživatelem a zároveň se zavazuje dodržet tyto licenční podmínky v plném rozsahu. Uživatel je povinen zabezpečit dodržení těchto licenčních podmínek i případnou třetí osobou, pokud tato má přístup k tomuto softwarovému produktu.

Je zakázáno oprávnění získaná k používání tohoto softwarového produktu prodávat nebo pronajímat. Produkt a ani jeho části (dll knihovny) nelze zahrnout do jiného softwarového balíku ani šířit produkty takto vzniklé bez souhlasu autorů.

Softwarový produkt je poskytován bez jakékoli záruky. Autor nenese odpovědnost za případné škody či ztráty způsobené používáním tohoto softwarového produktu.

Tyto licenční podmínky jsou závazné a musí být dodrženy. Jakákoliv činnost ze strany uživatele, jež by byla v rozporu s těmito licenčními podmínkami, vede k ukončení platnosti tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen ukončit užívání tohoto softwarového produktu bez jakýchkoliv výjimek.


Copyright 2011